• Smy?cové trio Chursächsisches Streichtrio

Smyčcové trio Chursächsisches Streichtrio

Soubor

Každý hudebník ožije zvědavostí, pokud díla pro toto obsazení pochází z pera právě "gigantů vídeňské klasiky", jako byli Mozart a Beethoven. Okolo těchto velikánů hudební literatury se v průběhu doby formoval úctyhodný repertoár, což těmto třem komorním hudebníkům umožňuje sestavit zajímavé programy. Kromě vší té zvukomalebnosti existují i zde mimořádně známé kousky, které stylově dotváří celkový obrázek komorního koncertu. Nechejte se prolnout homogenním zvukem této sestavy!

Zaměření: 
baroko, klasika, romantismus a hudba všech žánrů

Složení: 
housle, viola, violoncelo

Vedení: KM Peter Kostadinov