EUCHESTRA EGRENSIS

Přátelství orchestrů v srdci Evropy

Již od roku 1992 se generální hudební ředitel Florian Merz a Kurfiřtskosaské filharmonie (Chursächsische Philharmonie) iniciativně věnují kulturní výměně s českými orchestry a kulturními organizacemi v srdci Evropy. Tato přeshraniční spolupráce dnes významně obohacuje hudbu v evropském lázeňském regionu.

Kurfiřtskosaské filharmonie (Chursächsische Philharmonie) se pod vedením generálního hudebního ředitele Floriana Merze pravidelně a s velkým úspěchem účastní vybraných projektů orchestrů společně se spřátelenými českými hudebními tělesy a jako EUCHESTRA EGRENSIS společně vystupují v divadle Krále Alberta v Bad Elster, jakož i v okolních divadlech a koncertních sálech v Čechách. Ke spřáteleným partnerům »hudebního konceptu bez hranic« patří mezi jinými Symfonický orchestr hl. m. Prahy, Karlovarský symfonický orchestr, Severočeská filharmonie Teplice, Symfonický orchestr Českého rozhlasu Plzeň nebo Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně.