Chursächsische Philharmonie e.V.

Sdružení »Chursächsische Philharmonie e.V. – Orchester der Sächsischen Staatsbäder Bad Elster und Bad Brambach« bylo založeno 27. listopadu 1992 v Bad Elsteru. Od 1. ledna 1993 je zřizovatelem a provozovatelem orchestru Chursächsische Philharmonie a také jeho souboru komorní hudby a dalších souborů.

Výňatek ze stanov sdružení:

»Účelem sdružení je podpora kultury zejména v Kulturním prostoru Fojtsko, a také v oblasti západního Saska, severovýchodních Horních Frank a přilehlých Čech. Tento účel má být kromě jiného naplňován organizováním koncertů k povznesení zotavujících se lázeňských hostí, symfonických koncertů, produkcí hudebního divadla, nahrávek CD, komorních koncertů, koncertů pro žáky, pro Lidové školy, podporou uměleckého dorostu, podporou sborových sdružení při uvádění velkých sborových děl, koncertů v kostelech, podporou hudebních škol i podporou porozumění obyvatelstva pro klasickou hudbu. Sdružení má dostát nejvyšším uměleckým nárokům a tyto plnit také z ekonomických hledisek v rámci příspěvků hrazených členy.«

Členové:

 • Kraj Fojtsko/Vogtland (zastoupený členem rady Rolf Keil)
 • Město Adorf/V. (zastoupené starostou Rico Schmidt)
 • Obec Bad Brambach (zastoupená starostou Helmut Wolfram)
 • Město Bad Elster (zastoupené starostou Olaf Schlott)
 • Město Oelsnitz/V. (zastoupené primátorkou Mario Horn)
 • Společnost Sächsische Staatsbäder GmbH (zastoupená jednatelem Gernot Ressler)
 • Sparkasse Vogtland (zastoupená členy představenstvem)
 • Prof. Dr. Christian Czychowski
 • Bernd Stummeier

 Představenstvo:

 • Olaf Schlott (předseda)
 • Gernot Ressler
 • Rolf Keil
 • Peter Lingg
 • Helmut Wolfram
 • Rico Schmidt (město Adorf/V.)

Obchodní vedení/Intendance a umělecké vedení:

Generální hudební ředitel Florian Merz 

Správa:

Chursächsische Veranstaltungs GmbH

Financování:

Sdružení má kromě kulturního zejména také ekonomický základ, neboť je důležitým poskytovatelem služeb ve "Znějícím prázdninovém regionu Fojtsko«:

Chursächsische Philharmonie je primárně financována prodejem zhruba 700 koncertů v Saských státních lázních ročně a kromě toho získává příspěvky a vlastní prostředky při hostujících vystoupeních v tuzemsku i v zahraničí, kde vystupuje jako speciální orchestr a hudební vyslanec regionu hrající na historických nástrojích vyrobených převážně ve Fojtsku. Další podpory - na mnoha úrovních - se Chursächsische Philharmonie dostává také od sdružení přátel a příznivců filharmonie - Freunde und Förderer der Chursächsischen Philharmonie e.V. 

Původně získávala Chursächsische Philharmonie podporu přímo také z Kulturního prostoru Fojtsko. Kvůli podpoře filharmonie Vogtland Philharmonie Greiz/Reichenbach e.V., která také působí ve Fojtsku, připadá tato dotace po uzavření smlouvy o spolupráci v roce 1998 posledně jmenovanému tělesu, které je tedy dotováno jako regionálně významná instituce »Vogtland Philharmonie / Chursächsische Philharmonie«. Na oplátku poskytuje Vogtland Philharmonie filharmonii Chursächsische Philharmonie kromě jiného pět plánovaných pracovních místo pro hudebníky, a to ze 100 procent.