• Chursächsische Streichersolisten

Chursächsische Streichersolisten

Soubor

Soubor sólistů na smyčcové nástroje - Chursächsische Streichersolisten byl založen v roce 1993 hudebníky z Chursächsische Philharmonie a v uplynulých letech si v celém Německu a v evropském zahraničí vydobyl vynikající pověst. Strhující interpretace a obdivuhodná radost ze hry charakterizují tento soubor stejně jako rozmanitost jeho repertoáru. Uměleckým cílem souboru je autentické hudební zpracování od literatury raného baroka přes vídeňský klasicismu až po současnou hudbu. Zvláštní pozornost soubor věnuje Mozartovu dílu, jako tomu bylo například u serenádního koncertu "Malá noční hudba" v historických kostýmech a za svitu svíček v jedinečném prostředí divadla krále Alberta (König Albert Theater) v Bad Elsteru, který publikum přijalo s nadšením.

Zaměření: 
Baroko, klasicismus a romantismus (na historických nástrojích) i současná hudba všech žánrů

Sestava: 
2 housle, 1 viola, 1 violoncello, kontrabas, příp. cembalo 

Vedení a moderace: KM Peter Kostadinov