• Orchestr

Sdružení na naši podporu a naši přátelé

»Sdružení přátel a příznivců Chursächsische Philharmonie«

»Sdružení přátel a příznivců Chursächsische Philharmonie« bylo založeno v roce 1992. Naše sdružení je důležitý, nadregionální nástroj, který nám umožňuje na širokém základu podporovat rozmanitou činnost Chursächsische Philharmonie. Členy jsou fyzické i právnické osoby z celé Spolkové republiky Německo.

Představenstvo:

KM Frank Ebert (předseda)

Brunhilde Behrens (místopředsedkyně)

Ute Trauer (pokladnice)

Katja Wild (zapisovatelka)

Dosavadní aktivity Sdružení (výběr):

  • Účast na financování sanace přírodního divadla NaturTheater Bad Elster
  • Nákup historických nástrojů z Fojtska
  • Účast na financování produkce hudebního divadla »Netopýr«
  • Zakoupení diaprojektoru
  • Účast na financování sezónních programových sešitů
  • Účast na financování realizace oratorií »Mesiáš« a »Stvoření«
  • Financování slavnostního sborníku »10 let Chursächsische Philharmonie« 02/03
  • Účast na financování nákupu historických kostýmů
  • Spolufinancování CD produkcí