Tiráž

Chursächsische Veranstaltungs GmbH

Jednatel a intendant: Generální hudební ředitel Florian Merz 
Rejstříkový soud: Amtsgericht Plauen
Registrační číslo: HR 19912
Daňové identifikační číslo 
dle § 27 a Zákona o dani z obratu: DE 220918794
 
Zodpovědnost za obsah internetových stránek dle § 6 MDStV: Stephan Seitz (marketingový ředitel)

Design internetových stránek:
eckpunkt Agentur für 
Kommunikationsdesign GmbH 
Tuchscherergasse 1, 08468 Reichenbach 
www.eckpunkt.com

Programování internetových stránek:
pixelbrand & friends GbR 
Altmarkt 10, 08209 Auerbach 
www.pixelbrand.net

Übersetzung:
PSi Sprachenservice international GbR
Anke Buchhalter & Doreen Lorbeer 
[Management - PSi Language Service]
Max-Pechstein-Str. 3, 08056 Zwickau
www.psi-sprachen.de

1. Záruky

Ani přes pečlivou obsahovou kontrolu neručíme za obsahy externích odkazů. Za obsah prolinkovaných stránek zodpovídají výhradně jejich provozovatelé.

2. Vyloučení záruky

2.1. Obsah online nabídky

Autor sám a poskytovatelé informací vždy usilují o to, aby poskytovali vysoce kvalitní informace. Přesto autor nepřebírá záruky za aktuálnost, správnost a úplnost či kvalitu poskytnutých informací. Záruční nároky vůči autorovi, které se vztahují na škody materiální či duševní povahy způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací resp. použitím chybných a neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny, neexistuje-li prokazatelně úmyslné či hrubě nedbalé zavinění autora. Všechny nabídky jsou nezávazné. Autor si důsledně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat či dočasně nebo definitivně pozastavit zveřejnění částí internetových stránek nebo celé nabídky bez zvláštního oznámení.

2.2. Odkazy a linky

Je-li přímo či nepřímo odkazováno na cíle odkazů (»linky«), které jsou mimo rozsah zodpovědnosti autora, ručí autor pouze tehdy, pokud jsou mu tyto obsahy známy a technicky by bylo možné a proveditelné zabránit používání v případě protiprávních obsahů. Za obsahy jdoucí nad tento rámec a zejména za škody, které vzniknou z použití či nepoužití takto poskytovaných informací, ručí pouze poskytovatel těchto stránek, nikoliv ten, kdo prostřednictvím odkazů na příslušné uveřejněné obsahy odkazuje. Toto omezení platí stejnou měrou také pro cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech a mailingových seznamech zřízených autorem.

2.3. Autorské právo

Obsahy a díla zveřejněná na těchto internetových stránkách jsou chráněna autorským právem. Každé použití, které nepovoluje německé autorské právo, musí být předem písemně schváleno příslušným autorem nebo původcem. To platí zejména pro kopírování, zpracování, překlad, uložení, zpracování resp. reprodukci obsahů v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Nepovolené kopírování a předávání jednotlivých obsahů či kompletních stránek dále není povoleno a je trestné.
Povoleno je pouze vytváření kopí a stahování pro osobní, soukromé, nekomerční účely.

2.4. Právoplatnost tohoto vyloučení záruky

Toto vyloučení záruky je nutno vnímat jako součást internetové nabídky, ze které bylo odkazováno na tuto stránku. Pokud části nebo jednotlivé formulace textu nejsou částečně nebo zcela v souladu s legislativou, nebo se takovými stanou, zůstává obsah a platnost zbývajících částí dokumentu tímto nedotčena.

3. Ustanovení na ochranu údajů

3.1. Ukládání údajů

Ve spojení s Vaším přístupem do internetové nabídky společnosti Chursächsische Veranstaltungs GmbH se dočasně uloží a zpracovávají data, která by mohla umožnit identifikaci (např. IP adresa, datum, čas a prohlížené stránky). Tyto informace se trvale ukládají pouze v anonymizované podobě a takto se používají pro statistické účely. Nadto jsou údaje vztahující se k určité osobě (např. Vaše jméno, Váš e-mail atd.) předány pouze tehdy, pokud nám takovéto informace poskytnete výslovně a vědomě pro určité účely. Udaje jsou zpracovávány, uloženy a předávány dále pouze v takovém rozsahu, který je pro příslušný účel zapotřebí nebo ke kterému jste dal(a) svůj souhlas.

3.2. Přenos dat

Princip zachovávání mlčenlivosti o sdělovaných údajích zásadně chrání také obsahy Vašich e-mailů a údaje ve formulářích před nepovoleným zveřejněním a zpracováním. Dodržování tohoto principu můžeme zaručit pro oblast působnosti společnosti Chursächsische Veranstaltungs GmbH. Upozorňujeme však na to, že přenos dat po internetu může být obecně zaznamenáván dalšími provozovateli a uživateli internetu.