Soubory Chursächsische Philharmonie

Chursächsische Streichersolisten - Sólisté na smy?cové nástroje

Sólisté na smyčcové nástroje

Das Chursächsische Salonorchester

Das Chursächsische Salonorchester

Mistrovské koncertní kvarteto

Mistrovské koncertní kvarteto

Trio Divertimento

Trio Divertimento

Smy?cové trio Chursächsisches Streichtrio

Smyčcové trio

Chursächsische Cafémusik

Soubor Melange

Soubor Melange

Das Chursächsische Klaviertrio

Chursächsisches Klaviertrio

Sbor

Chursächsischer Hofballverein

Der Chursächsische Hofballverein