• Smy?cové trio Chursächsisches Streichtrio

Repertoár

Programy Chursächsisches Streichtrio (výňatek)

Na tomto místě bychom Vám rádi dali nahlédnout do programové rozmanitosti Chursächsisches Streichtrio, které také rádo přijme pozvání na hostující vystoupení. Pochopitelně Vám také pro tato vystoupení předložíme individuální návrhy programů - Zeptejte se nás!

»Mozartovo Divertimento«

Smyčcové trio představí v tomto svém koncertu asi nejproslulejší smyčcové trio Wolfganga Amadea Mozarta, které vstoupilo do dějin hudby jako »nejdokonalejší, nejvytříbenější trio«. Mozart zkomponoval smyčcové trio v Es-Dur KV 563 v září roku 1799 jako první a jediné dílo tohoto druhu a nazval jej Divertimento, protože obsahuje šest vět. Tímto stylem divertimenta vytvořil styl smyčcového tria, který je dodnes považován za určující. Zažijte to nejlepší z dějin hudby živě!

Díla:
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | Trio Divertimento Es-Dur KV 563

»Kde kvetou citróny«

S tímto programem Vás Chursächsisches Streichtrio do země, »Kde kvetou citróny«. Kromě trio kompozic Felice Giardiniho a Luigiho Boccheriniho zazní proslulý »Italský koncert« Johanna Sebastiana Bacha nebo Čajkovského »Neapolská píseň«, se kterými se budete cítit jako na hudební dovolené - Zaručeně!

Díla:

Johann Sebastian Bach (1685-1750) | »Italský koncert« F-Dur BWV 971
Felice Giardini (1716-1796) | Trio I op.20 v B-Dur
Luigi Boccherini (1743-1805) | Trio IV D-Dur op.14
Petr Iljič Čajkovskij (1840-1893) | »Neapolská píseň«

»Knížecí trio«

Zažijte knížecí koncert s Chursächsisches Streichtrio! Předvedena budou díla »Divertimento D-Dur« Josepha Haydna, Beethovenova oblíbená »Serenáda v D-Dur« a »Trio a-Moll« Pavla Vranického. Vážené dámy a pánové - přejeme ctihodnou hudební zábavu!

Díla:

Joseph Haydn (1732-1809) | Divertimento v D-Dur
Pavel Vranický (1756-1808) | Trio a-moll
Ludwig van Beethoven (1770-1827) | Serenáda op.8 v D-Dur

»To je hudba!«

Chursächsisches Streichtrio představuje nejkrásnější tria v jemné tónině Es-Dur: Zažijte kompozice pro trio Floriana Leopolda Gassmanna a Johanna Nepomuka Hummela i Mozartovo proslulé Divertimento – pochopitelně v Es-Dur. To je hudba!

Díla:

Florian Leopold Gassmann (1729-1774) | Trio Es-Dur
Johann Nepomuk Hummel (1778-1837) | Trio Es-Dur
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | Divertimento Es-Dur

»Romantická tria«

Chursächsisches Streichtrio zve na strhující »romantická tria«! Nechejte se bavit mimo jiné svěžími trio kompozicemi Wolfganga Amadeua Mozarta, Antona Hoffmeistera nebo Johanna Nepomuka Hummela a zažijte zvučnou »Romanza Andaluza« Pabla de Sarasate!

Díla
:
Franz Anton Hoffmeister (1754-1812) | Terzetto scholastico v C
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) | Menuet D-Dur
Franz Schubert (1797-1828) |Trio B-Dur 1.věta a další.