• Sbor Chursächsische Philharmonie

Sbor Chursächsische Philharmonie

Sbor Chursächsische Philharmonie, sestávající ze zhruba 60 nadšených zpěvaček a zpěváků z Horního Fojtska, založil v roce 1996 sbormistr Christoph Kunze z pověření Chursächsische Philharmonie. 

Sbor od té doby pravidelně vystupuje s širokým repertoárem produkcí hudebního divadla a operních sborových skladeb, ale také při symfonických a orchestrálních koncertech. Kromě toho sbor také pravidelně vystupuje v Saských státních lázních a během tuzemských i mezinárodních hostujících vystoupení.