Orchestr saských státních lázní

Orchestr v srdci Evropy

 • Královská láze?ská kapela zalo?ila
tradici orchestru v Bad Elsteru.

  Královská lázeňská kapela založila
  tradici orchestru v Bad Elsteru.

Otevřenost vůči světu a kulturní dialog jsou ve filharmonii hluboce zakořeněny již od začátku 19. století. Již od pradávna zde panuje čilá umělecká přeshraniční výměna, která spojuje zejména tři velké hudební evropské regiony - Čechy, Bavorsko a Sasko. Chursächsische Philharmonie - jako orchestr saských státních lázní Bad Elster a Bad Brambach - a její hudebníci se dnes cítí být právě v této tradici hluboce zakořeněni a sami sebe tak vnímají také jako hudební posly celého regionu v srdci Evropy. 

Po objevení léčivých pramenů v Bad Elsteru požádal v roce 1817 ředitel soudní správy Karl Staudinger svého přítele, hudebníka Johanna Christopha Hilfa, aby sestavil orchestr. Když se obec Elster stala v roce 1848 Královskými saskými státními lázněmi, byl Hilfův syn Christoph Wolfgang koncertním mistrem lipského orchestru Leipziger Gewandhausorchester a sólistou pod Felixem Mendelssohnem Bartholdym, ale také hudebníkem ceněným svými kolegy, jako byli Schumann, Spohr a Marschner. Pod jeho vedením se z orchestru sestávajícího ze 36 hudebníků stala »Königlichen Badekapelle« (Královská lázeňská kapela), která nakonec proslula daleko za hranicemi Saska a stala se tak neodmyslitelnou součástí saské kultury. 

Praxe historického provedení děl

 • Zkou?ka Chursächsische Philharmonie
v König Albert Theater v Bad Elsteru.

  Zkouška Chursächsische Philharmonie
  v König Albert Theater v Bad Elsteru.

Chursächsische Philharmonie pod vedením generálního hudebního ředitele Floriana Merze sleduje na pozadí této dlouhé orchestrální tradice od roku 1992 umělecký cíl prezentovat hudbu všech epoch pokud možno v originálním znění.

Důsledné směřování k tomuto cíli vede z pohledu Chursächsische Philharmonie nevyhnutelně k používání historických nástrojů z různých stylových směrů období baroka, klasiky a romantismu. To zahrnuje veškeré požadavky historicky věrné orchestrální praxe - počet hudebníků a odpovídající zasedací pořádek, vedení smyčce, frázování, tempo a artikulaci. Při této hudební práci se samozřejmostí stala intenzivní spolupráce s hudebními vědci, univerzitami a výrobci hudebních nástrojů z Fojtska.

Filharmonie přitom sestává z vlastních komorních hudebníků, které v závislosti na síle obsazení doplňují mimořádní profesionální hudebníci z tradičních, středoněmeckých špičkových orchestrů. Rozmanitý repertoár sahá od komorní hudby přes orchestrální koncerty až po scénické produkce hudebního divadla. Chursächsische Philharmonie pod vedením generálního hudebního ředitele Floriana Merze sleduje na pozadí této dlouhé orchestrální tradice od roku 1992 umělecký cíl prezentovat hudbu všech epoch pokud možno v originálním znění.

Spolupráce jako umělecký přístup

 • Händelova opera "Acis a Galatea" jako koprodukce
s Landesbühnen Sachsen (2009)

  Händelova opera "Acis a Galatea" jako koprodukce
  s Landesbühnen Sachsen (2009)

Úspěšnou práci filharmonie dokládá také spolupráce s předními zástupci kultury jako jsou Landesbühnen Sachsen, Semperoper Dresden, Frauenkirche Dresden a Mitteldeutscher Rundfunk. Chursächsische Philharmonie se díky své vysoce uznávané koncertní činnosti, nahrávkám CD a rozhlasovým i televizním produkcím stala nejdůležitějším poskytovatelem a vyslancem kultury v regionu. Díky své vysoké umělecké kvalitě si v uplynulých letech získala v Německu a evropském zahraničí skvělé renomé a jako regionálně významné instituci se jí dostává podpory ze strany Kulturního prostoru Fojtsko (Kulturraum Vogtland). Sídlo »Chursachsen« je známé divadlo König Albert Theater v Bad Elsteru.